+7 (383) 328 10 60 rahvusvaheline kõne

Teadus-innovatsiooniosakond

Teadus-innovatsiooniosakond tegeleb bioloogiliste uuringutega, uute bioloogiliste toidulisandite väljatöötamisega ja nende kasutamise programmidega. Ettevõte teeb viljakat koostööd teadus-uuringute asutustega, et luua konkurentsivõimelised tooted, mis on mõeldud hea enesetunde säilitamiseks.


Teadus-innovatsiooniosakonna struktuur

Osakonna ülesannete hulka kuuluvad juhtivate teadusasutustega teadusalaste partnerlussuhete loomine, perspektiivsete avastuste ja tehnoloogiate otsimine, samuti erinevate toidulisandite uuringute läbiviimine. Teadusosakonna tegevuse peamiseks eesmärgiks on luua oma retseptid, millest saaks valmistada uusi Siberian Wellness’i bioloogilisi toidulisandeid.

Teadus-innovatsiooniosakonnas töötavad professionaalsed ajakirjanikud, teaduskonsultandid ja suure uuringute, avastuste ja toidulisandite kasutamise kogemustega eksperdid, kes valmistavad Ettevõtte toodete õppe-metoodilisi materjale ja video-presentatsioone, samuti viivad regulaarselt läbi toodete infoseminare riigi erinevates piirkondades. Samuti on teadusosakonna tööga pidevalt seotud riigi paljud, meditsiini erinevate valdkondade juhtivad spetsialistid. See võimaldab luua uuenduslikke tooteid hea enesetunde säilitamiseks.

Tootmisbaas võimaldab rakendada tipptasemel vene teadlaste ja teadus-innovatsiooni osakonna spetsialistide teadmisi uute toodete valmistamisel. Siberian Wellness’is valmib igal aastal rohkem kui 10 nimetust selliseid tooteid. Kasutades kaasaegseid tootmisliine, koguvõimsusega kuni 120 000 toodet ööpäevas, on tootmine veelgi produktiivsem.

Teadus-innovatsioonikeskuse ideoloogia

Siberian Wellness’i Teadus-innovatsioonikeskus täidab tänuväärset kaasaja teadusliku mõtlemise toetamise missiooni ja rakendab praktikas perspektiivseid vene teadlaste välja töötatud avastusi. Vene teaduse potentsiaal on tunnustatud kogu maailmas, paljud avastused on tõelisteks saavutusteks.

Teadus-innovatsioonikeskuse peamised tegevused

  • Perspektiivsete tehnoloogiate ja bioloogiliste toimeainete otsimine koostöös kodumaiste teadusasutustega.
  • Uute bioloogiliste toimeainete ja toodete uurimine.
  • Töötada välja hea tervise programme.
  • Töötada välja bioloogiliste toidulisandite kasutamise programme.
  • Informatiivne tegevus: trüki- ja videomaterjalide ettevalmistamine, tervise säilitamise ja bioloogiliste toidulisandite ulatusliku kasutamise tarkvara loomine ja seminaride korraldamine.