+7 (383) 328 10 60 rahvusvaheline kõne

Rahvusvaheline Programm
«Siberian Wellness'i» PRIVILIGEERITUD KLIENT


Hakka Kliendiks

  • Tehke esimene ost 30 punkti (~ 35 €) ja saate 5% raha tagasi kõigilt järgmistelt ostudelt.
  • Niipea kui kõigi teie ostude summa (ilma ajapiiranguta) jõuab 300 punktini (~ 350 €) *, võite järgmiste ostude eest saada 10% raha tagasi.
  • Sooritage kuu jooksul kokku 100 punkti eest oste ja saate 15% raha tagasi kõikidest selle kuu ostudest!

    * Arvesse võetakse ostud, mis on tehtud baashinnakirja alusel. Kirjandust ja atribuute ei arvestata.

Spetsiaalne Kliendi programm!

  • Ostke 3 kuud järjest 30 punkti eest ja saate toidulisanditest 25% allahindlust*!
  • Ostke 10 kuud 12-st 30 punkti eest ja saate toidulisandi* kingituseks!
    * Soodustus kehtib järgmise kuu jooksul pärast tingimuste täitmist. Riikide tooted võivad erineda.

Raha tagasi kogumise ja kasutamise reeglid (laiendada)
5%
Tehke ESIMENE ost kohe 30 punkti eest (~ 35 €) ja saate 5% raha tagasi kõigilt järgmistelt ostudelt.

10%
10% raha Priviligeeritud klient saab tagasi pärast 300 punkti ostude eest (~ 350 €) * või enam. Sealjuures arvestatakse nende Priviligeeritud klientide, kes ühinesid programmiga tema soovitusel ja onregistreeritud tema alla, oste. Raha tagasi makstakse kõigi järgnevate ostude eest. Toodete ostmisel saate raha tagasi allahindlusena järgmisel päeval.

15%
Tehke kuu jooksul isiklikke oste 100 punkti eest ja saate 15% raha tagasi kõikidest selle kuu ostudest!

* Arvesse võetakse ostud, mis on tehtud baashinnakirja alusel. Kirjandust ja atribuute ei arvestata. Arvesse võetakse ostud, mis on isiklikult tasutud uue Priviligeeritud kliendi poolt.
Programmis osalemise eeskirjad (laiendada)

1. Programmis registreerimise eeskirjad.

1.1. Iga isik, kes on saanud täisealiseks, võib saada Priviligeeritud klientide Programmi liikmeks .
1.2. Registreerimise momendil Programmiliikmel ei tohi olla teist individuaalset numbrit Ettevõttes. Kui teil juba on individuaalne number Ettevõttes, siis te võite osaleda Programmis mõne teise individuaalse numbri all, vastavalt eeskirjade p.4.
1.3. Kui Priviligeeritud klientide Programmis otsustavad osaleda abikaasad, siis nad registreeruvad, kuiabielupaar ühe individuaalse numbri all.
1.4. Kui abikaasad on väljendanud soovi, et neil oleks erinevad individuaalsed numbrid, siis üks abikaasadest on registreeritud Priviligeeritud kliendina, kes otsustas osaleda Programmis oma abikaasa soovitusel.

2. Osalemise lõpetamine Programmis.

2.1. Ettevõtel on õigus lõpetada Priviligeeritud kliendi osalemine Programmis ja kustutada tema individuaalne number Ettevõtte baasist, kui esimesed 4 kuud järjest alates registreerimise kuust Priviligeeritud klient ei ole teinud ühtki tooteostu punktide kogumiseks individuaalsele numbrile. Registreerimise kuuks peetakse tervet kalendrikuud alates 1-st kuupäevast.
2.2. Kui esimese 4 kuu jooksul alates registreerimise kuust tehti oste individuaalsele numbrile, siis edaspidi Ettevõte võtab vastu otsuse lõpetada Priviligeeritud kliendi osalemine programmis, kui Priviligeeritud klient 6 kuud järjest ei ostnud tooteid punktide kogumiseks individuaalsele numbrile. Nendesse kuue kuu sisse kuuluvad ka need kuud millal Konsultan, kes on üle läinud Privilegeeritud kliendi staatusesse, ei ole oste teinud.
2.3. Teate Priviligeeritud kliendi osalemise lõpetamisest Programmis saadab Ettevõte e-posti aadressil, mille Klient märkis registreerimise lepingus. Ettevõtte kodulehel isikliku kabineti osas BackOffice "Informatsiooniline aruanne" kliendi lahtris "Märkus" ilmub hoiatus kaks kuud enne võimalikku osalemise lõpetamist programmis.
2.4. Priviligeeritud klient võib ise avaldada Programmis osalemise lõpetamise soovi, saates vastava taotlusea adressile registrator@sibvaleo.com. Individuaalne number eemaldatakse andmebaasist ühe kuu jooksul pärast Kliendi kirjaliku avalduse saamist või avalduses märgitud tähtajal. Kui avaldus kutsutakse tagasi enne tähtaja möödumist, siis avaldust ei loeta esitatuks ja Kokkulepe jääb kehtima.
2.5. Kui Priviligeeritud kliendil on rohkem kui üks individuaalne number, siis individuaalne number, mis on registreeritud hiljem, eemaldatakse osalejate programmi baasist.
2.6. Pärast Priviligeeritud kliendi osalemise lõpetamist Programmis mistahes põhjusel, kõik kogunenud boonused individuaalsel numbril tühistatakse.

3. Staatuse muutus.

3.1. Staatuse muutmine BackOffice's
3.1.1. Täitke selles kuus Konsultandi isikliku müügimahu (IMM) miinimumnormi - 100 punkti.
3.1.2.Logige sisse oma BackOffice'sse.
3.1.3. Klõpsake nupule "Hakka Konsultandiks".

3.2. Ettevõtte teeninduskeskuses staatuse muutmine
3.2.1. Võtke ühendust CSC juhiga, et taodelda Privilegeeritud kliendi staatuse muutmist Konsultandi staatuseks.
3.2.2. Programmi haldur kontrollib teie IMM'u ja kui teie IMM on 100 punkti või rohkem, registreerib teie staatuse muutmise taotluse.

Saate 25% kõikidest teie ostudest jooksval kuul.
Järgmisel kuul teie teabearuandes on näidatud uus staatus - Konsultant ja te saate ühineda stiimuliprogrammidega, saada Ettevõttelt boonuseid ja tõusta karjääriredelil!
Kui teie isiklik müügimaht (IMM) sellel kuul on 200 punkti, siis teie uus staatus (Konsultant) ilmub sama kuu aruandes. Saate 25% kõikidest teie ostudest jooksval kuul.
Alates samast kuust saate ühineda stiimulprogrammidega, saate Ettevõttelt boonuseid ja tõusta karjääriredelil!

4. Osalemise uuendamine Priviligeeritud klientide Programmis või koostöövalik Konsultandi tasemel.

4.1. Kui Priviligeeritud klien tlõpetas oma osaluse Programmis vastavalt punktile. 2.4, võib ta uuesti saada Priviligeeritud kliendi Programmi osalejaks või valida koostöö Ettevõtte Konsultandina pärast 6 kuu möödumist alates individuaalse numbri kustutamise kuust Programmi osalejate baasist.
4.2. Kui Priviligeeritud klient lõpetas oma osaluse programmis vastavalt punktile. 2.1 ja 2.2, siis ta saab uuesti hakata Priviligeeritud kliendi Programmi osalejaks vastavalt Eeskirjade tingimuste punktile 1, või valida koostöö Ettevõttega Konsultandi tasemel igal ajal pärast Registreerimiskomplekti ostmist Selisel juhul individuaalne number muutub.
4.3. Kui koostöö Ettevõttega taastatakse, siis individuaalsele numbrile kogunenud boonuste arvestus algab nullist peale.

5. Kõik arvutused tehakse Novosibirski aja järgi (GMT + 7).

Vastused küsimustele (laiendada)
Esimene ost 30 punkti eest (umbes 35 €) peab olema tehtud registreerimise päeval?
5% raha tagasi saamist Priviligeeritud klient saab 30-punktilise (umbes 35 €) ESIMESE ostu eest ükskõik millisel päeval, kuid mitte hiljem kui 4 kuud pärast registreerimiskuud (vt. Programmis osalemise lõpetamise reeglid).
Näiteks:
Priviligeeritud klient registreerus jaanuaris ja tegi 20. veebruaril ESIMESE ostu 30 punkti (umbes 35 €) eest. Sel juhul Priviligeeritud klient saab 5% raha tagasimakse iga järgmise ostu eest, mis on tehtud pärast 20. veebruarit.
Kui Priviligeeritud klient pole teinud ESIMEST OSTU 30- või enama punkti eest, kas ta võib selle summa mõne aja jooksul täita ja saada 5%?
5% raha tagasi saamiseks peate ESIMESE ostu tegema viivitamatult 30 punkti võrra. Kui uus Priviligeeritud klient ei ole seda teinud, siis on nüüd temal võimalus 10% raha tagasi saamiseks makstavast ÜLD OSTUSUMMAST 300 punkti eest või enam ükskõik millise aja eest.
Kas Priviligeeritud kliendi isiklikus mahus võetakse arvesse Priviligeeritud klientide oste, kes liituvad programmiga tema soovitusel?
Programmi tingimuste kohaselt kas võetakse arvesse Priviligeeritud kliendile tema soovitusel programmiga liitunud Priviligeeritud klientide ostud maksimaalse 10% raha tagasi saamiseks.