+7 (383) 328 10 60 rahvusvaheline kõne

Rahvusvaheline Programm
«Siberian Wellness'i» PRIVILIGEERITUD KLIENT


Hakka Kliendiks

  • Tehke esimene ost 35 € (30 punkti)* eest ja saage 5% järgmise ostu pealt boonuse "Tervise eelarve" arvele!
  • Tehke sõpradega oste 350 € (300 punkti)* eest ükskõik millise aja jooksul ja saage 10% järgmise ostu pealt boonuse "Tervise eelarve" arvele!
  • Kui ostate kuus 100 punkti väärtuses tooteid siis saate 25% oma ostudest Boonuskontole "Terviseeelarve"!

    * Arvesse võetakse ostud, mis on tehtud baashinnakirja alusel. Kirjandust ja atribuute ei arvestata.

Püsitarbijate Klubi kasulikud Programmid pakuvad põnevaid ja atraktiivseid allahindlusi ja tingimusi!

  • OSTA 3 KUUD järjest 35 € (30 punkti) ja enama summa eest ja SAAD ALLAHINDLUST 25% ühe Toidulisandile!"
  • OSTA 10 KUUD 12-st 35 € (30 punkti) eest ja SAAD ja KINGITUSE Ettevõtte poolt!
    * Soodustus kehtib järgmise kuu jooksul pärast tingimuste täitmist.

Boonuste arvutamise ja kasutamise eeskirjad "Tervise eelarve" arvel (laiendada)
5% boonuse eraldisi
5% boonuse eraldisi Priviligeeritud klient saab kohe peale ESIMEST OSTU 35 € (30 punkti)* eest kõikidelt järgnevatelt ostudelt.

10% boonuse eraldisi
10% boonuse eraldisi Priviligeeritud klient saab peale ostude tegemist 350 € (300 punkti)* ja enama summa eest Sealjuures arvestatakse nendePriviligeeritud klientide, kes ühinesid programmiga tema soovitusel ja onregistreeritud tema alla, oste. Boonuseid saab kõikide järgmiste ostude eest. Boonuseid saab kasutada juba järgmisel päeval toodete ostmisel allahindluse näol.

25% oma ostudest
Kui ostate kuus 100 punkti väärtuses tooteid siis saate 25% oma ostudest Boonuskontole "Terviseeelarve"!

* Arvesse võetakse ostud, mis on tehtud baashinnakirja alusel. Kirjandust ja atribuute ei arvestata. Arvesse võetakse ostud, mis on isiklikult tasutud uue Priviligeeritud kliendi poolt.
Programmis osalemise eeskirjad (laiendada)

1. Programmis registreerimise eeskirjad.

1.1. Iga isik, kes on saanud täisealiseks, võib saada Priviligeeritud klientide Programmi liikmeks .
1.2. Registreerimise momendil Programmiliikmel ei tohi olla teist individuaalset numbrit Ettevõttes. Kui teil juba on individuaalne number Ettevõttes, siis te võite osaleda Programmis mõne teise individuaalse numbri all, vastavalt eeskirjade p.4.
1.3. Kui Priviligeeritud klientide Programmis otsustavad osaleda abikaasad, siis nad registreeruvad, kuiabielupaar ühe individuaalse numbri all.
1.4. Kui abikaasad on väljendanud soovi, et neil oleks erinevad individuaalsed numbrid, siis üks abikaasadest on registreeritud Priviligeeritud kliendina, kes otsustas osaleda Programmis oma abikaasa soovitusel.

2. Osalemise lõpetamine Programmis.

2.1. Ettevõtel on õigus lõpetada Priviligeeritud kliendi osalemine Programmis ja kustutada tema individuaalne number Ettevõtte baasist, kui esimesed 4 kuud järjest alates registreerimise kuust Priviligeeritud klient ei ole teinud ühtki tooteostu punktide kogumiseks individuaalsele numbrile. Registreerimise kuuks peetakse tervet kalendrikuud alates 1-st kuupäevast.
2.2. Kui esimese 4 kuu jooksul alates registreerimise kuust tehti oste individuaalsele numbrile, siis edaspidi Ettevõte võtab vastu otsuse lõpetada Priviligeeritud kliendi osalemine programmis, kui Priviligeeritud klient 6 kuud järjest ei ostnud tooteid punktide kogumiseks individuaalsele numbrile. Nendesse kuue kuu sisse kuuluvad ka need kuud millal Konsultan, kes on üle läinud Privilegeeritud kliendi staatusesse, ei ole oste teinud.
2.3. Teate Priviligeeritud kliendi osalemise lõpetamisest Programmis saadab Ettevõte e-posti aadressil, mille Klient märkis registreerimise lepingus. Ettevõtte kodulehel isikliku kabineti osas BackOffice "Informatsiooniline aruanne" kliendi lahtris "Märkus" ilmub hoiatus kaks kuud enne võimalikku osalemise lõpetamist programmis.
2.4. Priviligeeritud klient võib ise avaldada Programmis osalemise lõpetamise soovi, saates vastava taotlusea adressile registrator@sibvaleo.com. Individuaalne number eemaldatakse andmebaasist ühe kuu jooksul pärast Kliendi kirjaliku avalduse saamist või avalduses märgitud tähtajal. Kui avaldus kutsutakse tagasi enne tähtaja möödumist, siis avaldust ei loeta esitatuks ja Kokkulepe jääb kehtima.
2.5. Kui Priviligeeritud kliendil on rohkem kui üks individuaalne number, siis individuaalne number, mis on registreeritud hiljem, eemaldatakse osalejate programmi baasist.
2.6. Kõik Priviligeeritud kliendid, kes on registreeritud isikliku soovituse alusel, loetakse registreerituks isikliku soovituse alusel Priviligeeritud kliendiks esimese individuaalse numbri all.
2.7. Pärast Priviligeeritud kliendi osalemise lõpetamist Programmis mistahes põhjusel, kõik kogunenud boonused individuaalsel numbril tühistatakse.

3. Staatuse muutus.

3.1. Staatuse muutmine BackOffice's
3.1.1. Täitke selles kuus Konsultandi isikliku müügimahu (IMM) miinimumnormi - 100 punkti.
3.1.2.Logige sisse oma BackOffice'sse.
3.1.3. Klõpsake nupule "Hakka Konsultandiks".

3.2. Ettevõtte teeninduskeskuses staatuse muutmine
3.2.1. Võtke ühendust CSC juhiga, et taodelda Privilegeeritud kliendi staatuse muutmist Konsultandi staatuseks.
3.2.2. Programmi haldur kontrollib teie IMM'u ja kui teie IMM on 100 punkti või rohkem, registreerib teie staatuse muutmise taotluse.

Saate 25% kõikidest teie ostudest jooksval kuul.
Järgmisel kuul teie teabearuandes on näidatud uus staatus - Konsultant ja te saate ühineda stiimuliprogrammidega, saada Ettevõttelt boonuseid ja tõusta karjääriredelil!
Kui teie isiklik müügimaht (IMM) sellel kuul on 200 punkti, siis teie uus staatus (Konsultant) ilmub sama kuu aruandes. Saate 25% kõikidest teie ostudest jooksval kuul.
Alates samast kuust saate ühineda stiimulprogrammidega, saate Ettevõttelt boonuseid ja tõusta karjääriredelil!

4. Osalemise uuendamine Priviligeeritud klientide Programmis või koostöövalik Konsultandi tasemel.

4.1. Kui Priviligeeritud klien tlõpetas oma osaluse Programmis vastavalt punktile. 2.4, võib ta uuesti saada Priviligeeritud kliendi Programmi osalejaks või valida koostöö Ettevõtte Konsultandina pärast 6 kuu möödumist alates individuaalse numbri kustutamise kuust Programmi osalejate baasist.
4.2. Kui Priviligeeritud klient lõpetas oma osaluse programmis vastavalt punktile. 2.1 ja 2.2, siis ta saab uuesti hakata Priviligeeritud kliendi Programmi osalejaks vastavalt Eeskirjade tingimuste punktile 1, või valida koostöö Ettevõttega Konsultandi tasemel igal ajal pärast Registreerimiskomplekti ostmist Selisel juhul individuaalne number muutub.
4.3. Kui koostöö Ettevõttega taastatakse, siis individuaalsele numbrile kogunenud boonuste arvestus algab nullist peale.

5. Kõik arvutused tehakse Novosibirski aja järgi (GMT + 7).

Siberian Wellness INDIVIDUAALSE NUMBRI KASUTAMISE EESKIRJAD (laiendada)

1. Priviligeeritud klientide Programmis registreerimisel määratakse teile individuaalne number, millega te saate teha oste igas riigis, kus on olemas kehtiv Ettevõtte Teeninduskeskus, samut Siberian Wellness'i interneti kaupluse kaudu .

2. Esitage EttevõtteTeeninduskeskuse töötajale kaart iga ostu puhul. Juhul, kui teil ei ole kaarti kaasas, te saate teha oste, öeldes oma kaardi numbri ja esitades isikut tõendava dokumendi.

3. Kaarti saab üle anda teistele isikutele toodete ostmiseks Ettevõtte Teeninduskeskustes (ilma vahendite kasutamise õiguseta "Tervise eelarve" arvelt).